Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaratıcı Drama Eğitimi öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimi için ders kazanımlarına göre yapılandırılmış, rol alma ve canlandırma ile oynayarak yeniden yaşatma ve farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Her sınıf seviyesinde diğer derslerin konu ve kazanımları ile entegre edilerek planlanan ve uygulanan drama eğitimi, anasınıfı ve 1,2 ve 3. sınıflarımızda ders olarak programın içinde yer almaktadır.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • MEB - Okul Sağlığı
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • The Duke of Edinburgh’s International Award
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®