Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

Rehberlik ve psikolojik danışma, öğrencilerimizin ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitsel yönden gelişebilmelerini, bütün yönleri ile kendilerini tanıyarak uygun kararlar verebilmelerini, seçim yapabilmelerini, çevreleriyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurabilmelerini sağlamak amacıyla uzman kişilerce sağlanan sistemli ve profesyonel bir psikolojik yardım hizmetidir.

Analitik düşünen, farklılığa saygılı, mücadeleci ve dayanışmacı bireyler yetiştirmek amacında olan İELEV Eğitim Kurumları’nın Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi bu hedefler doğrultusunda “önleyicilik” “destekleyicilik” “süreç odaklılık” ve “gelişimsel rehberlik” çerçevesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini aşağıdaki temel amaçlar çerçevesinde sürdürür:

 • Öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve yeterliklerini tanıması
 • Öğrencinin çevresiyle iyi ve olumlu ilişkiler geliştirmesi
 • Öğrencinin problem çözme, karar verme ve kendini yönetme becerilerini geliştirmesi
 • Öğrencinin gelişim dönemlerini (bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel) sağlıklı olarak gerçekleştirmesi temel hedeflerimizdir.

Bu çerçevede, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinde yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir:

Eğitsel Rehberlik: Öğrencinin uyumunu ve eğitsel gelişimini güçlendirmeyi içerir. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanıması, uyumunu kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmalarının yapılması, akademik başarısızlık nedenlerini saptayıp ortaya çıkarılması eğitsel rehberliğin içerdiği konulardır.

Mesleki Rehberlik: Öğrencinin sağlıklı ve doğru tercihler yapabilmesi için bilgi ve yardımı içerir. Mesleki rehberlikte, meslek tanıtımı yapmak, üst eğitim kurumları ile ilgili bilgi vermek, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ölçecek test ve teknikleri uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmek esastır.

Kişisel Rehberlik: Öğrencinin duygusal ve psikolojik problemlerinin ortadan kaldırılabilmesi için kişiye destek sürecini içerir. Duygusal sorunlar, öğrenme bozuklukları kişisel rehberliğin içerdiği konulardır.

Çalışma Çerçevesi

 • Yıl boyunca her öğrenciyle mutlaka genel değerlendirme görüşmesi yapılır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, problem odaklı değil, tüm öğrencilere ulaşan ve süreç odaklı yaklaşan rehberlik anlayışını esas alır.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, İELEV Okullarının felsefesi ve misyonuna göre çalışmalarını planlar.
 • Kurum ve birim içi çalışmalarını kurum içi işleyiş prosedürlerine göre yürütür.
 • Yönetim, öğretmen, veli ve öğrencilerle iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için  iletişim ve paylaşım modelini esas alır.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi uzmanlarının mesleki olarak daha donanımlı hale getirilmesi için ihtiyaç doğrultusunda eğitim ve süpervizyon çalışmaları sürdürülür.
 • Veli ve öğretmen için de psikolojik danışmanlara belirli çerçevede ulaşabilecekleri, getirdikleri konu ne olursa olsun -bazen çözümü imkânsız ve sınırlı sorunlar dahil olmak üzere- en azından ilgi gösterilerek dinlenilir ve gerekli destek sağlanır.

Öğrencilere Yönelik Hizmetler

 • OKUL OLGUNLUĞU ÇALIŞMASI: Anasınıfı öğrencilerinin ilköğretim birinci sınıf için gelişimsel ve akademik hazır oluşluk durumunu belirleme çalışması yürütülür. Çalışmanın ardından öğrenci velisi ile bilgi paylaşımı yapılır.
 • GELİŞİM TAKİBİ: Öğrencilerin ruhsal, akademik ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel görüşmeler ve sınıf çalışmaları aracılığı ile takip edilir.
 • SINIF REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARI: Öğrencilerin ruhsal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, yıllık rehberlik etkinlikleri programı dâhilinde düzenlenir. Bu kapsamda ders çalışma becerileri, kendini yönetme becerileri, öfke kontrolü, zorbalıkla baş etme, ergenlik dönemi özellikleri, sınav kaygısı, dengeli beslenme, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalar planlanırken disiplinler arası işbirliği esas alınır.
 • ORYANTASYON ÇALIŞMALARI: Anasınıfından birinci sınıfa, üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa ve beşinci sınıftan altıncı sınıfa geçen öğrencilerin ruhsal ve akademik hazırlığını güçlendirmek için “oryantasyon prosedürü” planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, anketler ve grup dinamiği etkinlikleri düzenlenir.
 • ÖĞRENME STİLLERİ ÇALIŞMASI: Öğrencilerimizin bireysel olarak öğrenme stilleri üçüncü ve altıncı sınıf düzeylerinde belirlenerek, öğretim sürecine katılması sağlanır.
 • TAP VAKFI İŞ BİRLİĞİYLE CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ PROGRAMI: Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine sağlık çerçevesinde destek olmak amacıyla, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP) iş birliği ile cinsel sağlık eğitimi programları düzenlenir.
 • KARİYER HAFTASI: Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri liseleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Haftası” etkinlikleri düzenlenir. Bu çalışma ilköğretim okulları arasında bir ilk olma özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Bu yıl okulumuzda 8. Kariyer Haftası 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşecektir.
 • LİSE TANITIM GEZİLERİ: Yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerimize yönelik olarak hedefledikleri okullara “Lise Tanıtım Gezileri” düzenlenir.
 • LİSE TANITIM KILAVUZU: Sekizinci sınıf öğrencilerimizin liseleri yakından tanımalarını sağlamak ve tercih döneminde onlara destek olmak amacıyla “Lise Tanıtım Kılavuzu” sağlanır.
 • HEDEF BELİRLEME: Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerimizi hedefledikleri liseleri belirleyerek motivasyonlarını artırmak için yürütülen disiplinler arası hedef belirleme çalışması kapsamında gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeler yapılır.
 • AÇIK HAVA EĞİTİM PROGRAMI: Sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak “Motivasyon ve problem çözme becerisi” temalı, üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak da “Dördüncü sınıf için duygusal ve sosyal uyum” temalı açık hava eğitim programı, ilgili sınıf öğretmenleriyle birlikte düzenlenir.
 • SBS ve SINAV KAYGISI BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ: Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerimiz, Ortaöğretime Giriş Sistemi ve Seviye Belirleme Sınavı (SBS) hakkında bilgilendirilirler.
 • TERCİH DANIŞMANLIĞI: İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerimize SBS sonrasındaki okul tercih dönemlerinde tercih danışmanlığı hizmeti verilir.

Velilere Yönelik Hizmetler

 • PEDAGOJİ OKULU  ÇALIŞMALARI: Etkili ebeveyn tutumlarını geliştirmeye yönelik psiko-eğitimsel süreli grup çalışmaları düzenlenir. Bu çalışmalar, başlangıç tarihinden en geç bir hafta öncesinde elektronik postalar yoluyla duyurulur ve belirlenen kontenjan dâhilinde velilerin katılımı sağlanır. Bu süreli eğitimler, etkili ebeveyn tutumları, sınav kaygısı ve ergenlik dönemi, baba eğitimi, psikodrama ve etkili iletişim ve problem çözme konu başlıkları altında gerçekleştirilir.
 • GENEL VELİ SEMİNERİ: Her öğretim yılında, tüm velilerimizin katıldığı en az bir genel veli semineri düzenlenir.
 • TEMATİK VELİ PAYLAŞIM TOPLANTILARI: Anne-baba olma rolüne dair her hafta farklı temalarda birer çalışmadan oluşan “Veli Paylaşım Toplantıları” düzenlenir.
 • GELİŞİM DÖNEMİ SEMİNERLERİ: Oryantasyon programları kapsamında Ağustos ve Eylül ayları içinde öğrencilerin bulunduğu gelişim dönemleriyle ilgili olarak tüm sınıflar düzeyi için veli seminerleri düzenlenir.
 • BÜLTENLER: Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir bülten velilerimize e-postalar aracılığı ile gönderilir.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler

 • SINIF ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI: Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi işbirliği ile yürütülmesi sağlanır.
 • ÖĞRETMEN ORYANTASYONU: Öğretmenler arasında grup dinamiğini güçlendirmek amacıyla Ağustos ayı içerisinde grup çalışmaları düzenlenir.
 • ÖĞRENCİ GELİŞİM TAKİBİ: Öğrencilerin sınıf içindeki ruhsal, akademik ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yapılır ve öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve sınıf rehber öğretmeni ile eşgüdüm halinde planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirir.
 • ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME: Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.
 • ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ: “Etkili İletişim, etkin ilişki” teması kapsamında altı hafta süreli  iletişim ve ilişki temalı eğitim çalışmaları yürütülür.
 • ÖĞRETMEN ALIM GÖRÜŞMELERİ: İELEV Eğitim Kurumları’nın insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusunda yapılan aday öğretmen görüşmelerine katılım sağlanır.

Okulun İşleyişine Yönelik Hizmetler

 • KURUM İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ HİZMETLER: Öğrenci Davranışlarını İzleme ve Değerlendirme Kurulu etkinlikleri, Ödül Prosedürü ve Okul Yasası çerçevesinde öğrenci davranışlarının takibi yapılır.
 • KRİZ DURUMLARINA PSİKOLOJİK DESTEK: Okulumuzun olası bir doğal afet veya kriz durumunda uygulamaya koyduğu “Kriz Yönetimi Prosedürü” çerçevesinde gerekli planlamaları, hazırlıkları ve uygulamaları yapılır.
 • DESTEK BİRİMLERİNE EĞİTİMLER: Okulun destek birimlerinin çalışanlarına (Örneğin taşıma hizmetini sağlayan Tursan çalışanlarına) yönelik olarak “İletişim becerileri” temalı seminer çalışması yapılır.
 • ADAY ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI: Okulumuza öğrenci kabul sürecinde, aday öğrencinin sosyo-duygusal durumu ve akademik becerilere hazır oluşluk bakımından değerlendirilmesi sağlanır.

Mesleki Gelişime Yönelik Hizmetler

 • EĞİTİM VE PSİKANALİZ SEMPOZYUMU: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanının gelişimine katkıda bulunmak üzere, her iki yılda bir “Psikolojik Danışma Sempozyumu” düzenlenir. Bu çalışmalara ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller, eğitimciler ve eğitim yöneticileri katılırlar.
 • SÜPERVİZYON: Tüm psikolojik danışmanlarımız ayda bir defa psikiyatrist ve psikanalist eşliğinde süpervizyon desteği alırlar.
 • SEMPOZYUM SUNUMLARI: Çeşitli platformlar tarafından düzenlenen sempozyum, kongre, etkinliklerde okulumuzu temsilen yılda en az bir sunum gerçekleştirilir.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®