Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersinin amacı, Öğrencilerin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini görsel biçimler aracılığıyla ifade edebilmelerine olanak sağlayarak, boyaların teknik özelliklerini, objelerin renk ve doku özelliklerini tecrübe etmek, yaratıcılığın geliştirilmesini sağlamak, kendini özgürce ortaya koyabilmesini, beceri ve alışkanlıkların kazandırılmasına rehberlik etmektir.

Yıl boyunca işlenecek konular öğretim programları doğrultusunda branş öğretmenleri tarafından disiplinler arası ilişkilendirmeler yapılarak planlanır ve bu doğrultuda yürütülür.

Bu bağlamda çevresine duyarlı, günlük yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip, öğrendiklerini yaşamın farklı alanlarında kullanabilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • MEB - Okul Sağlığı
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • The Duke of Edinburgh’s International Award
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®