Akademik Bölümler - Uygulamalar

İELEV Okulları, on iki yıllık kesintisiz eğitim ilkesi doğrultusunda ezbersiz, yaparak, yaşayarak öğrenme anlayışına uygun olarak anasınıfından başlayarak eğitim vermeyi ve öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirerek kavramalarını sağlamayı amaç edinmiştir.

1, 2, 3, 4. sınıflarımızda sınıf öğretmenliği sistemi uygulanır. Yabancı dil dersleri ve uygulamalı dersler branş öğretmenlerinin sorumluluğundadır. 

Ülkemizdeki tüm ilkokullar için geçerli ulusal eğitim uygulamalarının yanı sıra uluslararası eğitim uygulamalarından kurumsal ilkelerimize uygun olanlar eğitim çalışmalarımıza dahil edilir.  Eğitim-öğretim programımız öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkaran, kendi kendine öğrenen öğrenci yeterliliğine sahip olmalarını sağlamak için desteklenmelerini hedefler. Öğrencilerimizin yetenekleri, bireysel özellikleri, öğrenme tarzları eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında göz önünde bulundurulur.

1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde, temel derslerin yanı sıra MEB ilkokul temel programında yer alan seçmeli ders saatlerinde,

 • 1 ve 2. sınıflar için satranç, yaratıcı drama, okuma, Almanca serbest etkinlik, temel derslerle ilişkilendirilmiş bilişim teknolojisi
 • 3. sınıflar için okuma, Almanca serbest etkinlik, temel derslerle ilişkilendirilmiş bilişim teknolojileri, yaratıcı drama etkinliklerine yer verilir.
 • 4. sınıftan itibaren MEB ilkokul temel programının öngördüğü seçmeli ders saatlerinde “değerlerle düşünme eğitimi” ve “İngilizce etkinlikleri” düzenlenir.

Öğrencilerimizin öğrenme ortamlarından öğretmenlerimizin gözetiminde eşit ve etkin faydalanmalarını sağlamak temel amaçlarımızdandır. Öğrencilerimizin gelişimleri ekip çalışmasıyla izlenir, çalışmalar ilgili birimlerimizin desteği ve bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.
Tüm derslerimizde, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözeten ve farklı zekâ alanlarını harekete geçiren eğitim teknikleri kullanılır. Sınıf içi uygulamalarda tümevarım, tümdengelim, öyküleme, işbirlikli öğrenme, küçük grup çalışmaları ve bireysel sunumlar yapma,  grup tartışması ve beyin fırtınası yapma, drama ile canlandırma, proje geliştirme, çağrışım zinciriyle düşünce geliştirerek tartışma gibi yöntemler kullanılır.

Her ders için MEB tarafından önerilen ders kitapları, çalışma kâğıtları kullanılır. Gereksinime göre, ders içeriğini zenginleştirmek için film izletme, sunular kullanma,  görsel ya da karikatür yorumlama, kitap okutma, gazete ve dergi yazıları üzerine tartışma gibi etkinliklere başvurulur. Akıllı tahtalar ve her sınıf içinde yer alan teknolojik yapı eğitim ortamının zenginleştirilmesinde aktif olarak yer alır.

Eğitim uygulamalarımızın birer parçası olan deneysel çalışmalar, sergi ve müze gezileri, şehir içi ve şehir dışı gezileri, yaşam becerisi kampları, yazar söyleşileri,  münazara, panel ve yarışmalar, konser ve tiyatro etkinlikleri öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerini destekler. Kulüp çalışmaları, toplum hizmetleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları, kampanya ve projelerimiz öğrencilerimizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişimine katkıda bulunur.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®