Bizden Haberler< Geri dönün

3.2.2017

İELEV Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminden İkinci Döneme Hazırlık Tavsiyeleri

1. Öğrencilerin yeni dönemde karşılaşacakları sorunlar neler olabilir? Bu sorunlar nasıl çözülmeli?

Tatil döneminin bitişiyle öğrenciler bu dönemde de her dönemde olduğu gibi kendilerini tekrar etme dönemine girerler. Çünkü insan bildiğini tekrar ile koşulludur. Bir önceki sömestrde de ayrılık ve okula gelme sorunu yaşayan öğrenciler, bu sorunu tekrarlar ancak bu süre ilk döneme göre daha kısa olacaktır çünkü beden ve ruh, hafızasında bunun çözümünü de barındırmaktadır.

Öğrenciler aynı okul ortamını hatırladıklarında bu döngü kırılacaktır. Yine ayrılık yani bağımlılık sorunları dışında akademik, duygusal, davranışsal ve sosyal sorunlar karşımıza elbette çıkmaya devam edecektir.

Akademik alanda dikkat, algı, öğrenme, konsantrasyon, bilgi ve yorum sorunları; duygusal alanda kaygı, güven, öfke, kıskançlık vb. konulara paralel sorunları; davranışsal alanda ise, karşıt gelme, sınıf iklimini bozma, kavga, olumsuz sınav tutumları vb. sorunları karşılaşılabilecek sorunlardır.

Sosyal alanda arkadaş ilişkileri, yalnızlık, dışlanma, gruplaşma vb konular sorun alanı olarak öğrencinin ve okulun gündemi olabilir.

Çözüm konusu ise tek bir açıdan ele alınmadan öğrencinin sayılan tüm bu gelişim alanları ve dönem özelliklerinin hesaba katılarak ve bireyselliği esas alınarak ele alınmalıdır. Tabii ki her sorunda tüm paydaşların işbirliği çok önemlidir. Çünkü sorun addedilen ve öğrencide somutlaşan her ne ise bununla baş edilmesi için gerekli destek alanlarında elbette aile tutumu, öğrenme koşulları, öğrencinin bireysel donanımı ve kapasitesi bu işbirliğini mecbur kılmaktadır.

Bu sorunların yaşanmasına engel olmak adına okul başlamadan birkaç gün öncesinde “Uyku düzenine dikkat etmek, birinci dönemde öğrenilen bilgilerin hafızadaki varlığını kontrol etmek, eksik olunan konuların üzerine bir miktar çalışmak, zamanı bölerek yaşamaya başlamak, teknoloji kullanımını normal düzey çekmek” hem okula daha kolay başlangıç yapılmasını sağlayacak hem de aile içinde yaşanması muhtemel sorunları ortadan kaldıracaktır.

2. Adaptasyon sorunu nasıl aşılır?

Tatil sürecinde; evde geçirilen zamanın okuldaki gibi sistemli olmaması, daha çok dinlenme ve eğlence odaklı olmasından dolayı, tatil dönüşünde okul yerine ev ortamını tercih etme gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu durum doğal olmakla beraber, aynı zamanda okula başlamadan birkaç gün önce “arkadaşlarıyla tekrar vakit geçirecek olma, yeni bilgiler öğrenecek olma” vb. gibi okulun ilgi çekici yanlarını hatırlatmak ve uyku/yemek zamanı gibi rutinlere başlamak, okula karşı olabilecek isteksizliği önleyecektir. Tatilde olunan süre içerisinde bazı esnekliklerin olabileceği, okul başladıktan sonra ise kendisini yorgun hissetmemesi adına rutinlere dönülmesinin iyi gelebileceğiyle ilgili çocuklar ile konuşulabilir.

Bunun haricinde ailelerin kaygılarını kontrol etmeleri de bir o kadar önemlidir. Aileler çocuklarının yaşadıkları bazı olumsuz durumlarda çocuklarından daha çok kaygılanmaktadırlar. Bu durum yaşanan problemlerin çözümlenmesini zorlaştırmakta dolayısıyla ailenin kaygısı çocuğa geçmekte ve yaşanan sıkıntılar katlanarak artmaktadır. Burada aile; panikleyen değil, destek veren konumda kalmalıdır. Ailenin yapması gereken, duygularının neler olduğu üzerine çocuklarıyla konuşmak olmalıdır. Birinci dönemde çocuklarının okulda yaşadığı mutlu ve güzel anları, sevdiği arkadaşlarıyla yaptığı güzel etkinlikleri onlara hatırlatmak; çocukların okulla ilgili olumlu duygular hissetmesini sağlayacak ve okula olumlu duygularla başlangıç yapmalarına katkıda bulunacaktır.

Adaptasyon sorunu ile ilgili yapılacak olan en önemli şey; ailelerin okul rehberlik birimleri, okul idareleri ve öğretmenlerle iş birliği içerisinde olmalarıdır. Unutulmamalıdır ki okulda yaşanan sorunlar, okul ile iş birliği içinde çözülebilmektedir. Ailelerin okul tarafından yapılan öneri ve yönlendirmelere uymaları, okula güvenmeleri aileyi ve öğrenciyi rahatlatacaktır.

3. Yeni döneme nasıl hazırlanmalılar? Önerileriniz?

•      Öğrenciler yeni döneme başlarken ilk önce iyi yaptıkları ve iyiye dönüştürmek istedikleri şeylerin listesini yaparak işe başlamalıdırlar. Daha sonra ‘ “İyi yaptığım şeyleri daha iyiye dönüştürmek için neler yapmalıyım?”, “İyiye dönüştürmek istediğim şeyler için neler yapmalıyım?” ’ sorularının cevaplarını bir kenara yazarak ilk adımı atacaklardır.

•      Öğrenciler için yeni döneme geçmiş dönemdeki eksikleri gidermiş bir şekilde başlamak önemlidir çünkü bir derste öğrenilen konular birbirleriyle bağlantılıdır ve o konuyu iyi bilmek diğer konunun öğrenilmesini kolaylaştıracaktır.

•      Öğrencinin okula düzenli devam ederek okuldaki derslerini dikkatli takip ediyor olması, derslerini öğrenmek konusunda ona önemli bir vakit kazandıracaktır. Dolayısıyla okula devam ve ders takibi, çok dikkat edilmesi gereken konulardır.

•      Düzenli ders çalışma alışkanlığı oldukça önemlidir. Bu, öğrencinin ders çalışma yükünü azaltacaktır. Ayrıca düzenli ders çalışmak; öğrencinin neleri öğrendiğini bilmesi, nelerde eksikleri olduğunu tespit etmesi ve bu eksiklerini gidermesi hususunda önem taşımaktadır.

•      Öğrencilerin derslerine verdikleri önemin yanı sıra kendilerini geliştirecekleri spor ve sanat aktivitelerini devam ettiriyor olmaları da ayrıca önemlidir. Öğrenciler için bu aktivitelerin birer rahatlama alanı olduğu göz ardı edilmemelidir.

•      Öğrencilerin olumlu düşünce yapısı içinde olmaları çok önemlidir. Bugüne kadar başaramadıkları birçok şeyi başarabileceklerini unutmamalılar. Bir şeyi bir kişi yapabiliyorsa herkes yapabilir. Bir işi; bir kişi bir saatte, diğeri iki saatte, diğeri bir günde yapar ama herkes yapar.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • The International Baccalaureate®MEB - Okul Sağlığı
  • İngilizce Drama Kulübü (International Schools Theatre Association)
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®
Lara escort türk filmleri türk porno ankara sgk ücretsiz kredi haberleri diyet zayıflama